Wat is implementeren?

Succesvol implementeren binnen jouw organisatie. Lees hier alles over CRM implementatie, ERP implementatie, strategie implementatie en AVG & GDPR implementatie.
Contact met implementatie consultant

Implementatie is een cruciaal proces in elke organisatie, maar toch is dit iets wat vaak misgaat. Waarom mislukt dit dan en wat kan er worden gedaan om dat te voorkomen? In dit artikel bespreken we zeven tips voor een succesvolle implementatie.

We bekijken wat er komt kijken bij het implementatieproces en waarom het zo belangrijk is om dit proces goed te laten verlopen. Door deze tips op te volgen, kun je de kans op mislukking van je project tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat het succesvol wordt afgerond.

Implementatie is een proces dat men vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Het is het onzichtbare werk dat moet worden gedaan om een project van de grond te krijgen. Toch is het ook een van de meest cruciale aspecten van een project.

Zonder een succesvolle implementatie zal een project waarschijnlijk mislukken. Er zijn veel dingen die mis kunnen gaan tijdens het implementatieproces en daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van wat er kan gebeuren en op welke aspecten moet worden gelet.

In dit artikel bespreken we zeven tips voor een succesvolle implementatie. We bekijken wat er komt kijken bij het implementatieproces en waarom het zo belangrijk is om dit goed te doen. Door deze tips op te volgen, kun je de kans op mislukking van je project tot een minimum beperken en ervoor zorgen dat het succesvol wordt afgerond.

 

Dit behandelen we:

Wat is implementeren?

De betekenis van implementeren

Implementatie is het proces van het in de praktijk brengen van een plan. Het omvat het plannen, organiseren en controleren van middelen om specifieke doelen te bereiken. Er zijn verschillende benaderingen van implementatie, afhankelijk van het soort project en de betrokken organisatie en er zijn verschillende manieren waarop je kunt implementeren.

De belangrijkste implementatie strategieën

Welke implementatiestrategieën zijn er?

Top-down strategie

Dit is wanneer het project wordt geïnitieerd en gecontroleerd door het senior management. Zij beslissen over de doelen en doelstellingen. Het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project voert hun instructies uit.

Bottom-up strategie

Dit is wanneer het project wordt geïnitieerd en gecontroleerd door het team dat het zal gaan gebruiken. Zij beslissen over de doelen en doelstellingen en het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project voert hun instructies uit.

Parallel strategie

Dit is wanneer twee of meer teams tegelijkertijd aan verschillende aspecten van het project werken. Dit kan een efficiëntere manier zijn om een project uit te voeren, maar het kan ook gecompliceerder zijn en tot conflicten leiden.

Gefaseerd strategie

Het project in fasen structureren. Dit is wanneer je probeert elke fase af te ronden alvorens naar de volgende te gaan.

Incrementeel strategie

Om nieuwe functies toe te voegen, zoals updates en wijzigingen, zonder oude functies te verwijderen die niet meer worden gebruikt. Dit wordt ook wel de Scrum methodiek genoemd.

Implementeren heeft niet één juiste strategie

Er is niet een juiste strategie, maar alleen een juiste methode op het juiste moment. De keuze voor een bepaalde methode hangt af van het soort project, of er een groot of een klein team bij betrokken is en nog vele andere aspecten.

Het is belangrijk te beseffen dat geen twee projecten precies hetzelfde zijn en dat elk bedrijf de zaken anders aanpakt. Er zijn echter veel gemeenschappelijke stappen die je kunt volgen bij de implementatie van een nieuw project.

De 'duivelsdriehoek' van elk implementatieplan

Er zijn meerdere factoren waarom een implementatie al dan niet succesvol kan zijn, maar die factoren kunnen elkaar ook tegenspreken.

Het is onmogelijk om het succes van een project te voorspellen op basis van één factor. Bij een project spelen een aantal factoren een rol.

Geld

Het eerste waar je natuurlijk aan denkt is geld, of het budget. Is een project een succes als we binnen het budget kunnen blijven? Wat moet er gebeuren als er goedgekeurde verzoeken om budgetverhoging komen? Blijven we dan nog succesvol?

Tijd

Een tweede belangrijke factor is de tijd die aan een project besteed wordt. Het is belangrijk dat de afgesproken inzet wordt gerealiseerd, maar ook dat dit binnen de gestelde tijdsgrens ook binnen welke tijd een project wordt afgerond. Iedereen kent wel voorbeelden van projecten die eeuwig lijken te duren en nooit worden afgerond.

Kwaliteit

Een andere overweging zijn de verwachtingen. Wat moet er met het project worden bereikt? Dit kan moeilijk te definiëren zijn aan het begin van een project, aangezien het management en het personeel vaak niet in staat zijn om de verwachtingen goed te formuleren. Het is ook bijna onmogelijk om de resultaten van het niet aanbieden van bepaalde functies nauwkeurig te kwantificeren. Dit wordt in projecttermen ook wel de kwaliteit genoemd.

Tijd, geld en kwaliteit zijn zeer sterk met elkaar verbonden, ze worden wel de ‘duivelsdriehoek’ van een project genoemd. Het is dus belangrijk om, als projectleider van een implementatietraject, op alle drie de aspecten even goed te sturen.

Waarom het zo belangrijk is om implementeren goed te doen

Een van de belangrijkste redenen waarom het zo belangrijk is een implementatie goed te doen, is omdat een succesvolle implementatie kan leiden tot een succesvol project. Om van succes verzekerd te zijn, is het belangrijk om aandacht te besteden aan alle details tijdens het implementatieproces, dus aan alle aspecten en er geen te vergeten.

Hoe vaak komt het niet voor dat een project gefocust is op het realiseren van bijvoorbeeld een nieuw stuk software of het vervaardigen van een strategie. Het meekrijgen van de organisatie, het echt veranderen van de werkwijze en het structureel borgen van de resultaten van het project zijn vaak een ondergeschoven kindje.

Dit leidt tot het risico dat het resultaat van een project ongedaan wordt gemaakt of dat het niet is gerealiseerd zoals verwacht.

Wat dan leidt tot zaken als:

 • De investeringen worden niet terugverdiend of het project moet totaal worden afgeschreven.
 • Er is veel energie gestoken in het project, maar zonder resultaat, wat leidt tot frustratie en demotivatie van medewerkers en afdelingen.
 • Als er later nog een keer zo’n project opgestart moet worden, dan weet iedereen zich te herinneren dat dit de vorige keer ‘ook mislukt’ was, wat de drempel alleen maar hoger maakt.
 • De geloofwaardigheid van projectteam en eindverantwoordelijke neemt sterk af en kan tot gevolg hebben dat medewerkers soms moeten vertrekken.
 • Doordat de doelen niet gehaald worden, wordt de organisatie vaak jaren teruggeworpen in de tijd en staan de noodzakelijke ontwikkelingen stil met alle gevolgen van dien, qua rendement of reputatie.
 • Je kunt nog zo’n mooi project hebben, nog zulk mooi beleid formuleren, een strategie ontwikkelen of tools en software aanschaffen en ter beschikking stellen. Er is maar een moment waar je echt aandacht aan moet besteden: de implementatie! Dit is vaak een ondergeschoven kindje.

Het is niet belangrijk wat er beschreven of beschikbaar is op data en CRM-gebied in een organisatie, maar wat er daadwerkelijk van wordt gebruikt. Alles wat er is, maar niet wordt gebruikt is in essentie nutteloos.

Opzoek naar een implementatie consultant?

Succesvolle implementatie leidt tot een succesvol project. Maar er komt veel kijken bij een implementatietraject. Om succes te verzekeren werk je samen met een implementatie consultant.

Dick heeft ruim 30 jaar ervaring als implementator van verandering en doet het volgende:

 • CRM implementatie & ERP implementatie
 • AVG implementatie & GDPR implementatie
 • Strategie implementatie
Vrijblijvend contact

Wat implementatie consultants doen

Als u bent zoals de meeste mensen, implementatie consultants zijn een mysterie. Misschien heeft u wel eens van de term gehoord en weet u dat het iets met technologie te maken heeft – maar wat precies? En waarom zou u zich zorgen maken over implementatie consultants?

Implementatie consultants zijn professionals die gespecialiseerd zijn in implementatie – het proces waarbij een nieuw systeem of een nieuwe technologie in een organisatie in gebruik wordt genomen.

Hoewel hun rol varieert van organisatie tot organisatie, zijn implementatie consultants doorgaans verantwoordelijk voor taken als het implementeren van een nieuwe strategie, het configureren van het nieuwe systeem, het testen van de compatibiliteit met de infrastructuur van de organisatie en het opleiden van medewerkers in het gebruik ervan.

Een van de belangrijkste voordelen van het werken met een implementatieconsultant kan u helpen een vlotte en succesvolle implementatie te garanderen. Door vanaf het begin met hen samen te werken, kunt u veel van de valkuilen vermijden die zich tijdens de implementatie vaak voordoen.

Om het meeste uit uw implementatieconsultant te halen, moet u uw doelstellingen en verwachtingen duidelijk communiceren en hem van alle nodige informatie voorzien

Wat komt er bij een implementatieproces allemaal kijken?

Over een implementatieproces moet je altijd goed nadenken, anders kun je veel fouten maken zonder dat je het weet en kan de implementatie fout gaan met alle gevolgen van dien. Het is belangrijk voorafgaand aan het maken van het implementatie plan jezelf een aantal vragen te stellen.

Enkele vragen die je kunt stellen voorafgaand en tijdens een implementatieproces zijn:

 • Wat zijn de doelen van het project?
 • Wat is het verwachte resultaat van het project?
 • Wie zullen er aan het project werken?
 • Wie zal verantwoordelijk zijn voor het project?
 • Hoe zal het project worden gemonitord?
 • Wat is het budget voor het project?
 • Hoelang duurt de voltooiing van het project?
 • Hoe gaan we om met tussentijdse wijzigingen bijvoorbeeld in prioriteitstelling in een organisatie?
 • Hoe meten we het succes van de implementatie?

Het implementeren van strategie, software, AVG, CRM en ERP

Hoe ERP implementeren?

ERP-implementatie is een proces dat zorgvuldig moet worden gepland en uitgevoerd met precisie. Er zijn verschillende stappen die moeten worden gevolgd om voor een ERP-implementatie succesvol te zijn.

De implementatie consultant moet een goed begrip van deze stappen en de mogelijkheid om ze uit te voeren foutloos en vooral de verschillende organisaties mee te krijgen, omdat je bij een ERP implementatie in een keer een hele keten automatiseert en afdelingen ‘aan elkaar verbindt.

CRM implementatie

De implementatie van Customer Relationship Management (CRM) kan een lastig proces zijn, omdat er vaak veranderingen nodig zijn in de manier waarop medewerkers met klanten omgaan. De implementatieconsultant stuur op het meekrijgen van alle medewerkers in deze verandering.

Strategie implementatie

Strategie implementatie vraagt om andere implementatie skills!

Het implementeren van een nieuwe strategie kan een van de moeilijkste implementatietaken zijn. Het vereist vaak veranderingen in de manier waarop werknemers zich gedragen en werken. De implementatieconsultant moet over de vaardigheden beschikken om deze veranderingen met succes te implementeren.

Door te tijd heen focus houden op de strategie verandering is de belangrijkste uitdaging voor een implementatieconsultant zeker in organisaties waar de ‘waan van de dag’ de overhand heeft.

Hoe AVG implementeren?

De implementatie van GDPR of AVG kan een moeilijke en tijdrovende klus zijn. De implementatieconsultant moet een duidelijk inzicht hebben in de vereisten van deze verordeningen en in staat zijn om ze foutloos te implementeren.

Het lukt de organisatie vaak nog wel om, met externe hulp de richtlijnen op te zetten en een AVG raamwerk van privacy statements, verwerkersovereeenkomsten met leveranciers en register van verwerking op te zetten

Maar het echte werk gaat zitten om die richtlijnen in alle processen en systemen te implementeren en ook te borgen bij (medewerkers) in de organisatie.

Als u op zoek bent naar een implementatieconsultant, is het belangrijk dat u zeker weet dat hij ervaring heeft met het type implementatie dat u nodig hebt

Implementeren in de zorg
is een vak apart

Er zijn implementatieconsultants die jarenlange ervaring hebben in het vakgebied en goed thuis zijn in de verschillende implementatietypes. Wanneer u op zoek bent naar een implementatie consultant, is het belangrijk dat u er een vindt met ervaring in de gezondheidszorg.

Dit komt omdat het implementeren in de gezondheidszorg een vak op zich is. Er zijn veel verschillende implementatie types die moeten worden overwogen

Dit is slechts een klein overzicht van wat implementatie consultants doen en de verschillende soorten van implementatie die kunnen optreden. Houd in gedachten dat elke implementatie is verschillend en de implementatieconsultant moet zich kunnen aanpassen aan de behoeften van uw organisatie.

Een goede affiniteit hoe de ‘verhouding liggen binnen een zorginstelling is essentieel om daar veranderingen te implementeren. Dit terwijl de zorg blijvend moet worden gegarandeerd.

De zeven belangrijkste valkuilen bij implementatie

De belangrijkste risico’s die de implementatie negatief kunnen beïnvloeden zijn hier opgesomd. Door te weten wat ze zijn, kun je stappen ondernemen om ze te verminderen of te vermijden.

1. Verandering van prioriteiten tijdens het implementeren

Wijzigingen in het project in de loop van de uitvoering kunnen leiden tot verwarring en verspilling van tijd, moeite en geld.

2. Gebrek aan vaardigheden of ondersteuning

Onvoldoende personeel met de vereiste opleiding, kennis of ervaring kan betekenen dat taken langer duren om te voltooien.

3. Slechte communicatie tussen teams

Incompatibele doelstellingen en gebrek aan communicatie tijdens de planningsfase kunnen later tot problemen leiden, omdat leden van verschillende teams misschien niet weten waar de ander aan werkt of waarom ze dat doen.

4. Ontoereikende middelen

Middelen zoals personeel, tijd en geld kunnen schaars zijn, vooral als de organisatie probeert meerdere projecten tegelijk uit te voeren.

5. Te ambitieuze doelen stellen

Doelen stellen die nooit gehaald kunnen worden, zeker ook omdat de organisatie nog niet volwassen genoeg is. Voorbeelden hiervan zijn overschatting van de kennis en kunde van de organisatie en het veel te snel willen realiseren van de doelen.

6. Kijken naar een aspect in plaats van naar een integrale benadering

Organisaties richten zich vaak op een aspect bij de implementatie, bijvoorbeeld op technologie en dan ligt de focus op software en toolselectie. De rest komt dan niet aan de orde, zoals hoe gaat de organisatie de geselecteerde tools gebruiken?

7. Slechte (afdelingsprocessen) doorzetten en die niet aanpassen

Processen die deel uitmaken van de oude afdelingswereld en die nu moeten worden aangepast, worden niet aangepast aan de nieuwe organisatorische werkelijkheid. Dat is vaak een lastig en langdurig proces, maar dat onderdeel wordt vergeten. Dit is een essentieel onderdeel als je toewerkt naar een klantgerichte en/of een data gedreven organisatie

Het KIM model houdt rekening met de implementatie valkuilenDe zeven voornaamste valkuilen bij de implementatie kunnen als volgt worden samengevat: veranderende prioriteiten, gebrek aan vaardigheden of ondersteuning, slechte communicatie tussen teams, onvoldoende middelen, te ambitieuze doelen stellen, kijken naar één aspect in plaats van naar een integrale aanpakken en het voortzetten van slechte (afdelings)processen en deze niet aanpassen.

Door zich bewust te zijn van deze valkuilen kunnen organisaties stappen ondernemen om ze te verminderen of helemaal te vermijden.

De KIM methode houdt rekening met deze valkuilen. De methode heeft een integrale aanpak, kan met verschillende implementatie strategieën omgaan, heeft inzicht in voortgang door KPI als sturing en verantwoordingsinstrument te gebruiken en is gestoeld op het meten van de volwassenheid van de organisatie en neemt dat als uitgangspunt bij elke verandering-/implementatietraject.

Implementatie aanpak:
Projectmatig werken (ITIL) vs Scrum

Projectmatig werken (ITIL) en Scrum zijn beide populaire raamwerken voor het doorvoeren van veranderingen in organisaties. Ze hebben elk hun voor- en nadelen.

Projectmatig werken (ITIL)

Projectmatig werken (ITIL) is gebaseerd op een gestructureerde, gefaseerde aanpak van de implementatie. Het raamwerk is bekend en er is veel begeleiding beschikbaar over hoe het te gebruiken. Het proces kan echter traag en bureaucratisch zijn, wat het personeel kan frustreren en het project kan vertragen.

Scrum

Scrum is een agile raamwerk dat meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen mogelijk maakt dan ITIL. Het is minder voorschrijvend en geeft teams meer ruimte om hun eigen manier te vinden om het project te voltooien. Dit betekent echter ook dat er minder ondersteuning beschikbaar is als er dingen misgaan.

De beste aanpak voor implementeren binnen jouw organisatie

Er is niet een juiste methode voor een organisatie, maar het gaat veel meer om de vraag wat wil je bereiken. Denk je bijvoorbeeld na over de architectuur van data en hoe je een datawarehouse in moet richten, dan is projectmatig werken de aangewezen aanpak.

Gaat het bijvoorbeeld om de implementatie van een dashboard of de aanpassing ervan dan ligt prototypen en agile werken veel meer voor de hand.

Het advies is, wees niet dogmatisch om maar één aanpak te gebruiken. Denk na over wat voor soort project het is, wat zijn de doelstellingen en behoeften van jouw organisatie op dit moment? Gebruik vervolgens de meest geschikte methode om je project vooruit te helpen.

Succes meten van een implementatie

Blijvend evalueren tijdens het implementatieproces is noodzakelijk

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien het succes van een implementatie van organisatie tot organisatie zal verschillen. Er zijn echter wel een aantal manieren om het succes van een implementatie te meten. Het is erg belangrijk om de implementatie te blijven evalueren.

Hieronder benoemen we de richtlijnen om implementatiesucces te meten:

 • In hoeverre voldoen we eraan dat we binnen de afgesproken tijd zitten en binnen het afgesproken budget?
 • In hoeverre voldoet het nieuwe systeem aan de oorspronkelijke eisen en doelstellingen?
 • In hoeverre voldoen we aan alle van tevoren opgestelde requirements?
 • In de evaluatie, hoe tevreden zijn de gebruikers met het nieuwe systeem?
 • Hoe tevreden zijn de gebruikers met de begeleiding tijdens de implementatie?
 • Bij software implementatie kan het vinden van fouten door het testen een indicatie zijn van de betrokkenheid van de medewerkers bij het implementatieproces.
 • Hoeveel medewerkers zijn betrokken bij het proces en hoeveel tijd is er voor het implementatietraject vrijgemaakt?

Dit zijn enkele van de KPI’s die kunnen worden gebruikt om het succes van een implementatie te meten. Projectleiders en eindverantwoordelijken vinden dat vaak wel lastig. Het meten van het succes van een implementatie is niet altijd goed hard te maken en ook tijdens een implementatieproces veranderen de wensen en de eisen. Deze moeten allemaal ingeschat en vastgelegd worden, wat lastig kan zijn.

Daar staat tegenover dat wanneer je het succes niet meet, je geen mogelijkheden hebt om tijdens het implementatietraject duidelijkheid te geven over het succes van de implementatie en het gestructureerd daarop sturen onmogelijk wordt.

Te vaak zijn onduidelijke implementatiedoelstellingen en verwachtingen er de oorzaak van dat implementatietrajecten mislukken, met alle gevolgen van dien.

Toch is de sterke oproep om wel een poging te wagen van om het succes van de implementatie meetbaar te maken. Misschien lukt het niet voor 100%, maar 80% is altijd nog beter dan helemaal niets doen. Het advies: start er mee, en waar nodig, stuur bij.

Succesvol implementeren met onze IDAM-methode

Ons implementatie model, de IDAM methode, wordt door meer dan 30 bedrijven gebruikt om succesvol te implementeren

Het zelf ontwikkelde implementatie model IDAM, wat staat voor Integraal Data Analyse Model, onderscheidt zich van veel andere methoden.

De belangrijkste verschillen zijn, dat bij het IDAM model uitgegaan wordt van de volwassenheid van de organisatie en niet gekeken wordt naar wat er moet worden bereikt. Een tweede groot verschil is dat deze methode altijd integraal kijkt naar de 9 verschillende aspecten van datagedreven werken en die
in samenhang beschouwd.

Het IDAM model wordt gebruikt om succesvol te implementeren | Ontwikkeld door Dick Pouw

Hiermee voorkom je het probleem, dat bij veel projecten voorkomt, dat er niet wordt gekeken naar alle aspecten van het project of dat er een onbereikbaar resultaat qua volwassenheid wordt nagestreefd.

Meer dan 30 bedrijven in de profit en non-profit sector hebben het IDAM-model met succes gebruikt.

Het is een manier van denken geworden, waarbij de (medewerkers uit) organisaties integraal leren te kijken. Doordat aan de IDAM-aanpak ook een methode toegevoegd is om de volwassenheid van een organisatie op datagebied te meten, wordt voorkomen dat er door het management van de organisatie onrealistische doelen worden nagestreefd.

Focus je op het implementeren

Succesvol implementeren van veranderingen begint bij de focus op de implementatie zelf. Dat moet juist goed gaan, want anders kost het de organisatie erg veel tijd en geld.

Als het gaat om het implementeren van een CRM- of dataproject, is er niet één juiste manier om dingen te doen.

Om succes te verzekeren, is het belangrijk om flexibel te zijn en de aanpak te gebruiken die het beste werkt voor jouw organisatie.

Er zijn een aantal factoren die kunnen bijdragen tot het succes van een implementatieproject, zoals het voldoen aan de oorspronkelijke vereisten en doelstellingen, het naleven van de tijds- en budgetbeperkingen, de tevredenheid van de gebruikers, de betrokkenheid van de werknemers, enz.

Het meten van het succes van een implementatie kan moeilijk zijn, maar is essentieel om in de loop van het project aanpassingen en verbeteringen te kunnen aanbrengen. Helaas mislukken veel implementaties door een gebrek aan planning en communicatie.

Door deze tips te volgen, kunt je de kans op een succesvolle CRM- of dataproject implementatie vergroten.

SCHAKEL DE IMPLEMENTATOR VAN VERANDERING IN

Maak vrijblijvend een afspraak om
jouw uitdagingen te bespreken

Vrijblijvend contact